e-Business 

 

Képzés formája

Nappali képzés

Lectures and seminars held  in English

Előfeltételek

 • Basic Marketing
 • Internet alkalmazás legalább alapszintű ismerete
 • angol nyelvtudás (kiadott irodalmak egy része angol)
 • MS Office alkalmazási készsége
 • Regisztráció a LINKEDIN közösségi oldalra és csatlakozás a tárgy csoportjához (Eszes eCommerce / eBusiness )

Tantárgy leírása

 

With the widespread diffusion of desktop computers, the Internet, and the World Wide Web over the past decade, more and more of what a modern enterprise does each day involves the movement of electronic bits of information. Bits of customer information, bits of employee information, bits of product information, and indeed, when the product is information (music, video, still imagery, news, literature, etc.), bits of the product itself.   From this vantage point, the modern enterprise is becoming ever more "digital" in terms of what it is and what it does. This course addresses the digital aspect of the enterprise and covers topics such as:      

* how to design virtual business processes that are user friendly;    

 * how to understand business models;    

* how markets change as more consumers migrate online;    

* techniques for automating business processes;    

* how to avoid channel conflict and exploit channel synergy;    

* how to foster trust in computer-mediated interaction;    

* how to securely manage the digital enterprise;    

* how to protect digital intellectual property;    

* how to operate online in an ethical manner.

 

Követelmények

 

 • For each seminar the designated teams should prepare a written report (max. 4 pages) and a presentation (max. length 15 minutes, form: PowerPoint / Prezi or Keynote) on the given topic. Both materials should be uploaded to the CooSpace scene “e-Business” until 20 o’clock the day before the presentation. Late papers will be not accepted.

 

Vizsgakurzus feltételei

A vizsgakurzus felvételének feltétele, hogy az adott tárgyból a hallgató korábban már félévet elismerő aláírást szerzett (TVSZ, 43.§ (3)), azaz a tárgyból korábban elvégezte a szemináriumi munkát és megszerezte az alkáíráshoz szükséges pontokat. Ennek tényét a hallgató a szemeszter első két hetében köteles igazolni a tantárgyfelelős felé. Ha nem szerzett pontot, akkor a tárgyat vizsgakurzusként nem veheti fel, csak speciális kurzusként, azaz kötelező a kijelőlt egyéni munkát elvégeznie. Ez a vizsgára bocsátás előfeltétele.

Legkésőbb a szemeszter 2. hetéig vegyék fel a kapcsolatot Dr. Eszes Istvánnal, aki kijelöli, hogy milyen feladatokat kell megoldaniuk.

Kötelező

tananyag

 

 • Core literature:
  • lectures*
  • Dr. Eszes István: Digitális gazdaság, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2012
  • e-Business Basics*
  • An introduction to e-Business*
  • The 10 Basic Principles for e-Business*
  • additional reading indicated on the course web site
  *all the sources designated by* are downloadable from the e-Business Library at the CooSpace “e-Business scene”

 

Félévi munka értékelése

Grades

The final grade comprises of three elements:
1. Seminar activity (30%)
2. Project work (20%)
3. Closed book assignment (50%)

91 – 100% - 5
81 – 90% - 4
66 – 80% - 3
51- 65% - 2
50% alatt - 1

 

Előadások ütemezése

EA#1 The Revolution is just beginning
Unique features of E-commerce
E-commerce business models
EA#2 The Internet and World Wide Web: e-Commerce Infrastructure
Building an E-commerce website
Online Security and Payment Systems
EA#3 Online Retailing and Services
The Internet Audience and Consumer
EA#4 B2B E-commerce
Supply chain management and collaborative commerce
EA#5 Online content and media
E-commerce marketing communications
EA#6 Social Networks in the Web 2.0 Environment,
Auctions and Portals
   

Szemináriumi munka

 

Seminars activity (detailed description of the case studies and of the presentations available on the CooSpace)

 

LinkEdin

 

It is highly recommended to join the “Eszes eCommerce/eBusiness Group” at the Linkedin