Fogadóóra és konzultáció

   

Személyes
fogadóóra

Kétféle kapcsolattartási formát biztosítok hallgatóimnak: személyes és virtuális konzultálási lehetőséget.

A honlapon megadott fogadóóra időpontban személyesen állok hallgatóim rendelkezésére tanulmányaikkal vagy a szakdolgozattal kapcsolatos ügyekben. Érdemes minél előbb felkeresniük, mert a szemeszter vége felé mindenki felfedez magának és sokat kell várni, vagy egyszerűen nem jut már idő a későn érkezőkre. A felesleges várakozás elkerülése végett vezettem be az online helyfoglalást a fogadóórára. Egy hallgató részére 15 percet biztosítok.  

Online időpont foglalás

A személyes konzultációhoz előzetes online időpont foglalás ajánlott ezen a linken. A Konzultáció és a tanár nevének a kiválasztása után látják a még elérhető szabad időpontokat a félév során.

Virtuális konzultáció

Napi 24 órában működik a "Virtuális konzultáció" színterem a CooSpacen. Ha még nincsenek rajta a résztvevők listáján, kérjék a felvételüket. Kérem a hallgatókat, hogy a diplomamunkával vagy a tantárgyakkal kapcsolatos kérdéseiket itt tegyék fel írásban. Szintén ide töltsék fel a véleményezendő anyagaikat. Egy - két napon belül megválaszolom. Az egyéb csatornákon (e-mail, Facebook) beérkező tanulmányi kérdéseket már nem válaszolom meg.

Szakdolgozati témavezetés

   

 

Általános

Kérek minden hallgatót, hogy aki nálam írja a szakdolgozatát, az jelentkezzen be a CooSpace-en lévő Virtuális konzultáció színteremre. A személyes konzultációkra ne felejtse elhozni a konzultációt igazoló lapot. A korábbi évek pozitív és negatív tapasztalataiból kiindulva, röviden megadok néhány szempontot a diplomadolgozatukat nálam írni szándékozó hallgatók számára.

 

Téma-választásElsősorban onlinemarketing, e-kereskedelem és politikai marketing témakörében vállalok témavezetést. A tanszéken írható egyéb szakdolgozati témák és konzulensek listája innen letölthető.

A dolgozatoknál támogatom a gyakorlati témák (új termék bevezetése, új vállalkozás indítása vagy a régi újrapozicionálása,...) feldolgozását. Minél szűkebb és konkrétabb a téma, annál könnyebb feldolgozni. Nem vagyok híve az „írjunk meg 4 anyagból egy ötödiket” típusú munkamódszernek. Ezért hallgatóimat buzdítom önálló empirikus vizsgálatok elvégzésére is. Tudom, hogy sokszor nem elegendő az idő arra, hogy megfelelő méretű mintán végezzenek el vizsgálatot, de a technika ismeretét, ill. használati készségét megmutatja. Minden dolgozatot alá kell támasztani egy primer kutatással. Az egyértelműség kedvéért letölthető a primer kutatások követelményrendszere.

 

Vállalati
háttér


Mielőtt elkezdjük a téma kidolgozását, teremtsünk élő kapcsolatot azzal a vállalattal, ahol a dolgozatot írjuk. Egyértelműen kell közölni a céggel a dolgozat témáját, az elvárt szakmai segítséget, itt elsősorban az adatközlésre gondolok. Több dolgozat hiúsult már meg a vállalatok visszakozása miatt.

A posztgraduális, ill. levelezős hallgatóknak érdemes olyan témát választani, amit a vállalata is tud hasznosítani, ezzel saját belső pozícióját is megerősítheti.

   
Szak-
irodalomA szakirodalom összeállításánál ügyeljünk arra, hogy ne csak magyar nyelvű szakirodalmakat használjunk. A különböző jellegű szakirodalmakat arányosan alkalmazzunk a dolgozatban (szakkönyv, konferencia előadások, szakfolyóirat cikkek és tanulmányok, gazdasági hetilapok cikkei, internetes források). Az internetes hivatkozások lehetnek frissek és hasznosak, azonban nem pótolják a komoly szakirodalmi hátteret. Törekedjünk a legfrissebb irodalmak beszerzésére. Nagyon fontosak és hasznosak a vállalati belső írásos anyagok és szóbeli interjúk. Indulásnál érdemes átnézni a hasonló szakdolgozatokat is, nehogy akaratlanul plagizálás vádja érje a szerzőt.

Ezeken túlmenően rendkívül fontos a témánkkal foglalkozó hazai és külföldi szakirodalom ismerete. Itt a nagy könyvtárak (Közgazdaságtudományi Egyetem, Országos Műszaki Könyvtár) mellett javaslom a CD-ROM alapú adatbázisok és az online információs rendszerek szolgáltatásainak az igénybevételét (például a Külker Kar könyvtárából érhetők el ezek). Lásd még a Hasznos linkeknél feltüntetett hivatkozásokat


Konzultáció
formája
és
ütemezése
Csak azt a hallgatót tudom fogadni, aki valóban igényt is tart az együttműködésre. Igyekszem mindenkivel individuálisan foglalkozni, ezért kérem, hogy az első személyes találkozásnál rögzítsük egyértelműen a szakdolgozat témáját és a kidolgozás menetrendjét. A Témafoglaló lapot (letölthető a honlapomról) kérem kitölteni minden, nálam szakdolgozatot író hallgatótól. A szakdolgozati konzultációt igazoló lapot minden konzultációra el kell hozni és aláíratni, ez az államvizsgára bocsátás egyik formai előfeltétele. Miután elfogadtam és aláírtam a Témafoglaló lapot, a CooSpace-en jelentkezzen fel a Virtuális konzultáció színtérre. Az írásos kapcsolatot csak ezen keresztül tartjuk, e-maileket és egyéb üzeneteket nem tudom megválaszolni. A személyes konzultációra előzetesen lehet online időpontot foglalni ezen a linken. A megadott időpontokban egész félév során a rendelkezésükre állok. Tapasztalataim szerint az első 1-2 hónapban csak néhányan keresnek meg, a végső finisben pedig már nekem nem lesz elegendő időm a dolgozat átbeszélésére.
Formai
feltételek

1. félév: személyes konzultáció legalább egy alkalommal
Egy személyes megbeszélés során kerül rögzítésre a hallgató által választott téma, s az ezt megvalósító dolgozat szerkezete. A félév során készítsen egy részletes témabibliográfiát.

2. félév: személyes konzultáció legalább két alkalommal

A félév első konzultációjára kérem az un. "Kutatási koncepció" leadását nyomtatott formában a nevemre a Marketing tanszéken. Az anyag 3 részből áll:

  • a dolgozat tervezett felépítése, fejezetekre bontva
  • bibliográfia (olvasott, ill. olvasni tervezett)
  • kutatási terv (kutatási módszer, a módszer megindokolása, tervezett minta, kutatási időterv)

Ha a hallgató elkészül a dolgozattal vagy egyes részeivel, két alkalommal szívesen vállalom átolvasását, véleményezését. Ilyenkor legalább 2-3 fejezetet juttasson el hozzám. A dolgozatot kérem elektronikusan a CooSpace Virtuális konzultáció színtérre feltölteni. Ekkor még van lehetőség és idő a dolgozat esetleges módosítására. A leadott anyaggal kapcsolatos észrevételeimet és javaslataimat egy hét átfutási idővel visszajuttatom a szerzőnek.

 

Fontos! Az előzetes véleményezési „szolgáltatásom” a diploma leadása előtt 2 héttel ér véget. Ekkor már nincs értelme az anyag előzetes véleményezésének, hiszen csak kapkodnánk mindketten, s nincs ideje az észrevételek átvezetésének. Eredeti példányt nem fogadok az esetleges elvesztés miatt.

A kész diplomamunkát nem nekem kell leadni, hanem a Tanulmányi osztályon. Ők juttatják el hozzám, ill. a külső konzulenshez is. Ha megérti a fenti feltételek logikáját és magára nézve el tudja fogadni, akkor örömmel fogadom. Ha nem, akkor kíméljük meg egymást egymástól!