e-Kereskedelem

   
Képzés formája Levelező Mester képzés
5+10

Előfeltételek

  • Markting alaismeretek
  • Internet alkalmazás legalább alapszintű ismerete
  • angol nyelvtudás (kiadott irodalmak egy része angol)
  • MS Office alkalmazási készsége
  • Regisztráció a LINKEDIN közösségi oldalra és csatlakozás a tárgy csoportjához (Eszes eCommerce / eBusiness )

Tantárgy leírása

Az Internet alapú üzleti tevékenység az elmúlt évtizedek leggyorsabb fejlődését futja be mind a fogyasztói, mind az ipari piacon. A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat az e-kereskedelem alapvető formáival és az új üzleti modellekkel. Adjon reális képet az internetes kereskedelmi megoldásokról, azok működéséről, illetve ötleteket adjon egy saját internetes vállalkozás elindításához.

Az előadásokon lehetőség nyílik a témakörrel kapcsolatos hazai és külföldi elméleti eredmények és gyakorlati tapasztalatok megismerésére. A szemináriumok elsősorban pragmatikus közelítésűek. A hallgatók elsajátítják, hogy egy magyarországi székhellyel rendelkező e-kereskedelmi vállalkozás indításának milyen informatikai, gazdasági és jogi feltételei vannak. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az e-boltok kiépítésekor. Az önálló feladatok megoldása közben a hallgató kreativitása, a tanult ismeretek adaptálási készsége az elvárás. A félév során a hallgatókból kialakított kiscsoportoknak egy saját ötlet elméleti kidolgozását, üzleti modelljét és tervét, valamint a terméket értékesítő működő e-kereskedelmi honlapot kell kialakítaniuk (projekt munka).

Követelmények

  • adásokon való részvétel erősen ajánlott, a gyors változások miatt a tananyag egy része nem érhető el nyomtatott formában.
  • A szemináriumi részvétel kötelező.
  • Az aláírás megszerzésének a feltétele a szemináriumi munkával megszerezhető pontok min. 50%-ának a megszerzése
Vizsgakurzus feltételei A vizsgakurzus felvételének feltétele, hogy az adott tárgyból a hallgató korábban már félévet elismerő aláírást szerzett (TVSZ, 43.§ (3)), azaz az e-Kereskedelem tárgyból korábban elvégezte a szemináriumi munkát és megszerezte az alkáíráshoz szükséges pontokat. Ennek tényét a hallgató a szemeszter első két hetében köteles igazolni a tantárgyfelelős felé. Ha nem szerzett pontot, akkor a tárgyat vizsgakurzusként nem veheti fel, csak speciális kurzusként, azaz kötelező a kijelőlt egyéni munkát elvégeznie. Ez a vizsgára bocsátás előfeltétele.

Legkésőbb a szemeszter 2. hetéig vegyék fel a kapcsolatot Dr. Eszes Istvánnal, aki kijelöli, hogy milyen feladatokat kell megoldaniuk.

Kötelező tananyag

  • előadások
  • Dr. Eszes István: Digitális gazdaság, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2012

További ajánlott irodalom (online és offline) a tárgy CooSpace színtéren, valamint a tantárgyi tematikában található.

Ajánlott online források Digitális gazdaság könyv honlapja: http://www.digitalisgazdasag.hu/index
Kis Ervin e-ker blog: : http://www.kiservinegon.hu/ 
Bitport http://www.bitport.hu/ 
Dotkom blog http://dotkom.blog.hu/
Mashable – Business: http://mashable.com/business/ 

Félévi munka értékelése

A szemináriumokon megszerzett pontok alapján:
szemináriumi feladatok: max. 30 pont
projekt feladat: max. 40 pont
ZH dolgozat: max. 30 pont

Osztályozás
91 – 100% - 5
81 – 90% - 4
66 – 80% - 3
51- 65% - 2
50% alatt - 1

Előadások ütemezése

EA#1 Digitális gazdaság
Online üzleti modellek
B2C és B2B
EA#2 Üzleti célú webhelyek kialakítása (szerkezet, design, forgalom mérése)
Az e-kereskedelem jogi szabályozása
Új trendek: m-kereskedelem, közösségi média, m-kereskedelem
Kersőgép marketing (SEM/SEO)
   

Szemináriumi munka

A szemináriumi munka kiscsoportokban folyik. A feladatok pontos leírását, ütemezését és az értékelés módját tartalmazó Tantárgyi tematikát a tárgy CooSpace színteréről tudja letölteni.

 

CooSpace színtér

 

Tartalmazza a kurzus hallgatóinak a névsorát, csoportbesorolását, a tantárgyi tematikákat, valamint a további letölthető anyagokat. A beadandó feladatokat ide kérem feltölteni.

A kapcsolattartás elsődleges formája a CooSpace, más csatornákon beérkező anyagokat nem tudom megválaszolni.